Zolpidem – Waar is het goed voor?

Zolpidem – Waar is het goed voor?

Zolpidem is een slaapmiddel die beter bekend is als Stilnoct. Zolpidem heeft geen effect op de duur van de slaap maar wordt beschouwd als een inslaper welke de slaaplatentie verkort waardoor je sneller inslaap valt.

Hoewel Zolpidem effect heeft op de slaaplatentie is het geen benzodiazepine. Verder bevat het nauwelijks of geen geen anti-epileptische en spierverslappende eigenschappen. Zolpidem werkt na ongeveer 30 minuten met een werkingsduur van ongeveer 7 uur. Zolpidem kan gedurende langere periode maximaal 3 maanden ingenomen worden indien beperkt tot 3- 5 keer per week.

Bijwerkingen

  • nadelige cognitieve effecten
  • psychomotorische effecten
  • vermoeidheid overdag, tolerantie, verslaving, en grotere mortaliteit
  • Bij gebruik van hoge dosis kunnen ook lallend spreken en ongeremdheid voorkomen.
  • Verhoogde risico voor verslaafden en personen met een psychiatrische aandoening
  • Een overdosis kan leiden tot coma
  • Een overdosis in combinatie met andere medicatie of alcohol heeft de dood tot gevolg

Uit onderzoek is gebleken dat Zolpidem bewustzijnsverhogend werkt bij patiënten die in een vegetatieve toestand ontwaken uit een coma en wakker lijken te zijn. Daarom is er vanaf 2010 een patent op het middel Zolpidem. Deze wordt gebruikt bij hersenletsel als gevolgd van traumatische aandoeningen.

Net als bij Benzodiazepinen stimulerende middelen heeft ook Zolpidem een verslavend effect. Daarop is het afgeraden op zelf te stoppen met de voorgeschreven dosis. Stoppen kan alleen op dokter advies om onthoudingsverschijnselen te voorkomen. Meest voorkomende onthoudingsverschijnselen Benzodiazepinen en Zolpidem zijn; hevige angst en spanning, tintelingen en overgevoeligheid van de ledematen, hallucinaties, overgevoeligheid voor geluid en in ernstige gevallen verlies van werkelijkheidszin.